Affärsjuridik
 
   
 

Under ett företags livscykel kan mycket inträffa som kräver hjälp av extern rådgivare. Köp, försäljning, organisationsförändring och även olika typer av kriser i ett företag kan aktualisera finansiella, avtalsrättsliga, arbetsrättsliga, obeståndsrättsliga och skatterättsliga frågor. Dessa frågor har alltid stor betydelse för verksamheten och kräver såväl affärsförståelse som juridisk kompetens. En förebyggande och god hantering av de juridiska frågorna i ett företag innebär också en avsevärd riskminimering. Vi sätter alltid klientens intressen först, juridiken anpassas till affären och affärsnyttan och inte tvärt om.

Hollerup & Partners erbjuder kvalificerad affärsjuridiskt biträde.

 

   
 
 
 
 
 
Prenumerera