Bolagsskatten sänks till 22%
     
 

Riksdagen har den 21 november 2012 fattat beslut om att sänka bolagsskatten
från 26,3 % till 22 % från och med den 1 januari 2013.

Den nya skatten tillämpas således för beskattningsår som börjar fr o m den 1 januari 2013. Sänkningen innebär att Sveriges bolagsskatt nu understiger EU genomsnittet som är 23,4%.

 

 
   
     
Prenumerera