Välkommen att höra av dig!
       
 

Byrån representeras av Jur kand Cecilia Hollerup som har mångårig erfarenhet som bankjurist i såväl större affärsbank som fristående sparbank. Cecilia innehar ett flertal uppdrag som Compliance Officer, Riskkontrollfunktion, Internrevisor samt är styrelseledamot i finansiella företag.

Cecilia Hollerup
Jurist
E-post

Jur kand, Lunds
universitet 1988
Master of Law, Malmö Högskola 2001

Hollerup & Partners AB
Bantorget 2
222 29 Lund

Tel: 0708 29 33 36