Styrelseutbildningar
 
   
 

Hollerup & Partners erbjuder såväl skräddarsydda styrelseutbildningar för enskilda styrelser eller öppna utbildningar vilka annonseras på hemsidan och riktar sig till dig som är VD, styrelseledamot, ägare eller av andra skäl intresserad av att skaffa dig en god kunskap och grund vad gäller styrelsearbete.

De individuella utbildningarna kan  formas så att tyngdpunkten antingen ligger på de formella reglerna för styrelsearbete som genomgång av frågor beträffande ansvar, Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och andra regelverk som styr styrelsearbetet, alternativt de mer praktiska frågorna som styrelserekrytering,  effektivt styrelsearbete, roll- och kompetensfördelning i styrelsen och liknande.

 

 
 
 
 
 
 
Prenumerera